Streljana "Turnina"

Streljana "Turnina" zamišljena je kao osnovni objekt streljačkog kluba Rovin, lovačkog društva, MUP-a i rekreacijska zona strijelaca.

INFO

VALBRUNA SPORT d.o.o.
Trg maršala Tita 3, 52210 Grad Rovinj - Rovigno

OIB: 87214487155 | IBAN: HR78 2340 0091 1102 8323 2

Tel: 00385 (52) 635 636

E-mail:
valbrunasport.rovinj@pu.t-com.hr | valbrunasport.rovinj@gmail.com

Copyright © 2024 Valbruna Sport

Design & Development By LCSTUDIO.HR